Woda w Babiogórskim Parku Narodowym

Wyjątkową cechą Babiej Góry jest bogactwo wód – źródeł, potoków, wodospadów czy strumieni. Pasmo babiogórskie jest wysuniętym na północ fragmentem europejskiego działu wodnego, który jest granicą między zlewnią Bałtyku a zlewnią Morza Czarnego. Liczne źródła stanowią o osobliwości Babiej Góry w polskich Karpatach.

Malownicze potoki, niewielkie strumienie czy źródła wśród krajobrazu to cechy szczególne w przyrodzie Babiogórskiego Parku Narodowego. Skąd ich tak wiele? Ich obecność wynika z dużych pokładów wody w podłożu skalnym. Potoki są zasilane wodami gruntowymi, opadowymi i biorącymi się z topnienia śniegu. Już jesienią na Babiej Górze mogą wystąpić pierwsze opady śniegu, który zalega tu aż do wiosny, czyli przez około 6 miesięcy. Wtedy też rośnie procentowy udział opadów śnieżnych – często nawet do 65%.

Wody wyróżniające Babiogórski Park Narodowy

Sieć potoków górskich na stokach Babiej Góry to jedna z cech wyróżniających tej krajobraz. Z kolei ze stoków na północy spływa aż kilkanaście dużych potoków niczym wachlarz oparty o stoki masywu. Do największych potoków należą Jałowiecki na zachodzie i Jaworzyna na wschodzie. Z kolei małe potoki tworzą duże i spływają kaskadami i płyną wciętymi dolinami.

Stawy w Babiogórskim Parku Narodowym

Innym elementem przyrody nieożywionej ważnym dla parku są niewielkie stawki, czyli zbiorniki stojących wód. Są one na wysokości od 860 do 1545 m n.p.m. Są małe, dlatego też czasami wysychają, jeśli w sezonie letnim są bardzo wysokie temperatury. Aktualnie jest 19 jeziorek o powierzchni większej niż 25m2 – Mokry Stawek otoczony lasem to największy z nich. Z kolei najwyżej znajduje się Stawek Orawski (na wysokości 1445 m n.p.m., poniżej Gówniaka) o powierzchni około 200 m2.

Osobliwości wodne Babiej Góry

Babia Góra jest na jednym z najwyższych miejsc w Polsce pod względem ilości wody. Na stokach północnych, na wysokości miedzy 900 i 1300 m n.p.m., jest najwięcej źródeł. Z kolei na południowych są one głównie na wysokości od 1200 do 1500 m n.p.m. Woda jest zimna, nawet latem.

Głodna Woda pod Diablakiem

Niezwykle malowniczym i w dodatku najwyżej położonym źródłem nie tylko na Babiej Górze, ale w całych Beskidach Zachodnich jest Głodna Woda pod Diablakiem leżąca na wysokości 1625 metrów n.p.m. W jego otoczeniu roślinność jest bardzo skąpa, co też jest cechą szczególną tego miejsca.

fot. xxolaxx/ Pixabay