Ptaki w Babiogórskim Parku Narodowym

Najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt kręgowych na Babiej Górze są ptaki – wyróżniamy na tych terenach aż 127 gatunków. Według badań ornitologicznych można wyróżnić około 127 różnych gatunków ptaków występujących na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. W tym około 100 stanowią osobniki lęgowe, co oznacza, że ich […]