Co to jest GOT?

GOT jest to Górska Odznaka Turystyczna. Utworzona została w 1935 roku na Zjeździe w Stanisławowie, początkowo nie rozwijała się najlepiej bo w pierwszym roku istnienia zdobyto tylko 52 odznaki. Potem było już dużo lepiej, co przedstawia tabelka.

Liczba zdobytych odznak19501960197019801990
– w danym roku498412910270084908127739
– od początku istnienia63621846133661797672481243719
Statystyki dotyczące GOT (Górskiej Odznaki Turystycznej)

I na tym skończyłbym historię. Zainteresowanych odsyłam do przedmowy do Regulaminu GOT PTTK.

Po co utworzono GOT?

„GOT to wyróżnik poziomu umiejętności turystycznych, oraz poznania gór przez jej posiadacza, a równocześnie jako swoista materialna nagroda a trud górskiej wędrówki.”- jak czytamy w Regulaminie. Co tu dodać, jeżeli chodzimy po górach to prowadząc książeczkę GOT (o tym poniżej) prowadzimy jednocześnie rejestr swoich wycieczek, i wiemy dokładnie jaką trasą zdobyliśmy dany szczyt. Zdobywanie punktów to także dodatkowy motyw to wycieczek, oraz do wybierania dłuższych i ambitniejszych tras tak, by zdobyć jak najwięcej punktów. Jeżeli będziemy tak robili z czystej przyjemności chodzenia po górach, to dobrze, lecz trzeba uważać, by nie chodzić po górach tylko dla zbierania GOT, bo to chyba bezsensu… (aczkolwiek lepiej się zmuszać do chodzenia po górach niż oglądać TV!)

Ważny jest także motyw, który nazwał bym RPG. Czyli chodząc po górach coraz więcej, zdobywamy doświadczenie, to tradycyjnie pojmowane, jak i w postaci punktów. Po zdobyciu odpowiedniej liczny punktów udajemy się do referenta i dostajemy nową odznakę, ale to poczuje tylko ten kto już się w to bawi!

Najważniejsze Zasady GOT

 • Istnieją 4 kategorie GOT (§4 p.1):
  • popularna,
  • mała,
  • duża
  • „za wytrwałość”
 • Odznaki popularna i za wytrwałość są jednostopniowe (§4 p.2)
 • Odznaki małe i duże mają po 3 stopnie (brązowy, srebrny i złoty) (§4 p.3)
 • GOT PTTK zdobywa się w następującej kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota.(§5 p.1)
 • W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, oprócz: popularnej i małej brązowej, które można zdobyć i jednym roku (§5 p.3)
 • Kolejne wyższe stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednich, następujących po sobie latach, lecz można je zdobywać ratalnie (§5 p.4)
 • Ustala się następującą liczbę punktów dla następujących kategorii wiekowych (§6 p.4):
kategoria i stopień GOT PTTK
Kategorie wieku
I
II
III
IV
8-10lat
11-15 lat
16-50 lat
50 i niepełnosprawni
popularna
40
50
60
50
małą brązowa
80
100
120
100
małą srebrna
300
360
300
małą złota
600
720
600
 • Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki (§6 p.3).
 • Nadwyżka punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% (§6 p.4).

Książeczka

By zdobywać punkty, należy kupić sobie „Książeczkę GOT”. Koszt to 2-2,5 zł w oddziale PTTK i 4-6zł przy wejściach do parków Narodowych, czy w schroniskach. Najważniejsza część książeczki to kilkanaście stron z tabelkami, oraz drugie tyle z miejscami na pieczątki. Część pierwszą wypełniamy w podany niżej sposób:

Data
odbycia
wycieczki
Trasa wycieczkiNr grupy
górskiej
wg reg. GOT
Punktów
wg regul.
GOT
Czy przo-
downik
był obecny
Podpis i nr legitymacji
przodownika tur. górskiej
9 VIII 2020Zawoja Widły – CzatożaBZ.025..
9 VIII 2020Cztoża – Schronisko na Markowych SzczawinachBZ.028..
9 VIII 2020Schronisko na Markowych Szczawinach – Babia GóraBZ.0210..
9 VIII 2020Babia Góra – Schronisko na Markowych SzczawinachBZ.025..
9 VIII 2020Schronisko na Markowych Szczawinach – CzatożaBZ.026..
9 VIII 2020Czatoża – Zawoja WidłyBZ.024..
Poprawne wypełniona część pierwsza książeczki GOT

A oto najważniejsza część tego działu, czyli jak przedstawiają się punkty na Babiej Górze. Numer grupy górskiej na Babiej zawsze wpisujemy ten sam: BZ.02

Babia Góra - mapka punktów książeczki GOT
Babia Góra – mapka punktów do książeczki GOT

Mapa to część regulaminu GOT, w którym w ten sposób rozrysowane są wszystkie góry Polski, gdzie można zdobywać punkty na odznaki. Tam też jest pełny regulamin. Cena to około 20zł, zależnie od miejsca zakupu.