Czym są pomniki przyrody?

Polskę wyróżnia ogromna różnorodność terenu. Jest pełna atrakcji przyrodniczych i miejsc idealnych na wycieczki. W ich trakcie odkrywaj parki naturalne i krajobrazowe oraz rezerwaty i pomniki przyrody.

Pomniki przyrody w Polsce

Ochrona pomnikowa jest prawdopodobnie najstarszą formą ochrony przyrody. W Polsce wyróżniono ponad 36 tys. pomników przyrody – głównie są to pojedyncze drzewa. Najstarsze drzewo w Polsce to cis pospolity w Henrykowie Lubańskim, który liczy około 1300 lat. Najstarszy polski dąb z kolei ma 800 lat.

W ustawie o ochronie przyrody znajdziemy następującą definicję pomników przyrody: „są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Pomniki przyrody to również atrakcje turystyczne o walorach przyrodniczych. Są ważnymi elementami przyrody oraz pamiątkami kultury i historii.

fot. Larisa-K / Pixabay