Ptaki w Babiogórskim Parku Narodowym

Najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt kręgowych na Babiej Górze są ptaki – wyróżniamy na tych terenach aż 127 gatunków.

Według badań ornitologicznych można wyróżnić około 127 różnych gatunków ptaków występujących na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. W tym około 100 stanowią osobniki lęgowe, co oznacza, że ich samych lub ich gniazda dostrzeżono na badanym terenie. Pozostałe pojawiają się regularnie, np. na żerowanie. Takie takie gatunki lęgowe jak skowronek, dzwoniec, trznadel, sroka, bocian biały czy oraz myszołów można spotkać na najniżej położonych obszarach Parku.

Gatunki głuszcowate. Ze środowiskiem lasów regla dolnego i górnego związany jest m.in. jarząbek i głuszec, czyli dwa gatunki głuszcowate. Ten pierwszy to najliczniej reprezentowany gatunek występujący w tym środowisku – upodobał sobie najbardziej zbocza północnych masywów. Oba gatunki są ważnymi walorami ornitologicznymi regionu.

Dzięcioły. Wśród licznie występujących na terenie Parku gatunków ptaków leśnych są też dzięcioły – m.in. dzięcioł czarny, trójpalczasty, zielony, duży czy białogrzbiety.

Sowy. W Babiogórskim Parku Narodowym występują też sowy – konkretnie sześć gatunków – sóweczka, puszczyk uralski, włochatka, puchacz, puszczyk i sowa uszatka.

Płochacz halny. Piętro kosodrzewiny i alpejskie to dom dla gatunku charakterystycznego dla wysokich gór. Jego populacja jest mała, liczy od kilku do kilkunastu par.

Inne ptaki. Liczne na terenach Parku są też jest gatunki wróblowate – można tu wyróżnić aż ponad 80 gatunków. Są tu również przedstawiciele sikorek, kwiczołów, drozdów obrożnych, pierwiosnków, pliszek czy szczygłów i mysikróliki, czyli najmniejsze ptaki Babiej Góry. Dla położeń wysokogórskich charakterystyczne są także siwarnik i czeczotka.Najwyższe piętra masywu to świetne tereny lęgowe lub żerowiska dla kopciuszka, pustułka czy świergotka łąkowego. Nie brakuje też jerzyków, uszatki czy jaskółek.

Ptaki żyjące w środowisku wodnym Babiogórskiego Parku Narodowego. Stanowią one osobną grupę. Jest ich jednak niewiele, bo park obejmuje nieliczne tereny wodne i podmokłe. Wśród tych gatunków są m.in. pliszka górska, pluszcz i zimorodek oraz klucze dzikich gęsi.

fot. gabicuz / Pixabay