Muzeum Przyrodniczo-Leśne

Jedną z atrakcji Białowieskiego Parku Narodowego jest również wyjątkowe Muzeum Przyrodniczo-Leśne. Zaplanuj wizytę podczas organizowania wycieczki do parku.

Budynek Muzeum

Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum spośród wszystkich polskich parków narodowych. Jego historia sięga okresu międzywojennego, zbiory obejmują wiele różnych kolekcji i rzadkich okazów. Siedzibą muzeum jest nowoczesny budynek, w którym w bardzo ciekawie są prezentowane zgromadzone przez lata przyrodnicze zbiory i okazy. 

Zbiory i ekspozycje Muzeum Przyrodniczo-Leśnego

Zbiory Muzeum Przyrodniczo-Leśnego obejmują okazy m.in. z zakresu, botaniki, zoologii, historii puszczy. Mocno są też akcentowane różne procesy ekologiczne właściwe dla Parku. Niezwykle interesująca jest ekspozycja stała – można zobaczyć charakterystyczne dla tych terenów zbiorowiska leśne, poznać różne procesy ekologiczne i zjawiska przyrodnicze oraz okazy świadczące o bogactwie gatunków świata zwierząt, ptaków i grzybów. Poznamy również sposoby użytkowania Puszczy na przestrzeni wieków.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne ma również wystawy czasowe, jest też wieża widokowa, z której można podziwiać malownicze panoramy.

Wystawa „Barwy krajobrazu”

Wystawa fotografii przyrodniczej autorstwa Katarzyny Gubrynowicz to jedna z wystaw czasowych w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży. Składa się ona z 46 fotografii, które podkreślają piękno gór w Polsce – uchwycone zostały Bieszczady, Pieniny, Tatry, Beskid Żywiecki, Karkonosze), a także tereny nizinne leśne różnych polskich parków narodowych – jak m.in. Ojcowski PN, Kampinoski PN, Wigierski PN, Białowieski PN, a dodatkowo także krajobrazy Islandii. 

Wystawa ma duży potencjał i walor estetyczny, ale także edukacyjny – każda fotografia tworzy całość wraz z autorskim komentarzem. Autorką zdjęć jest Katarzyna Gubrynowicz – artysta grafik po warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody, fotograf przyrody. 

Rola edukacyjna muzeum

Muzeum to ważny element działach edukacyjnych w Babiogórskim Parku Narodowym – wykorzystywane są nowoczesne narzędzia i aktualne trendy, ale też sprawdzone i cenne wzorce. Duży nacisk położono na metody dydaktyczne i innowacyjne rozwiązania, ale także terenowe warsztaty.

Kar, foto: bertvthul / pixabay