Zasady zachowania się w parku narodowym

Odpowiednie zachowanie w parku narodowym sprzyja ochronie przyrody. Podpowiadamy, jak spacerować po takim miejscu, co przyczyni się do zachowania walorów przyrody.

Parki narodowe znajdujące się w Polsce stanowią jeden z najważniejszych elementów polskiego systemu ochrony przyrody. Co ważne, jest on unikalny na tle innych krajów europejskich. Część terenów udostępnia się turystom, aby mogli podziwiać piękno przyrody oraz uczyć się do niej szacunku i stać się wrażliwsi na jej urodę.

Nasza obecność w parku narodowym nie jest do końca naturalna. Może stanowić zagrożenie dla cennego obszaru. Turyści mogą deptać rośliny, co uszkodzić może runo leśne. Poza tym nasza obecność często niepokoi zwierzęta. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że wchodząc do parku, jesteśmy tu jedynie gośćmi i musicie przestrzegać pewnych zasad. Za ich ignorancję można zapłacić karę.

Przede wszystkim w każdym takim miejscu należy zachowywać się ostrożnie, cicho i taktownie. Sprzyja to zachowaniu przyrody zasługującej na jak najlepszą ochronę. W każdym parku narodowym występuje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Tym bardziej że są one bardzo wrażliwe na różne wpływy.

W parku narodowym obowiązuje kilka zasad postępowania, dzięki którym można zachować cenne dziedzictwo przyrodnicze. Przede wszystkim trzeba poruszać się po wyznaczonych szlakach i drogach, psy trzeba wyprowadzać na smyczy, nie nocować i nie rozbijać namiotów, a także zachowywać się cicho – wtedy są też większe szanse, aby zaobserwować dzikie zwierzęta. Nie powinno się ich drażnić, wołać czy zaczepiać – nigdy nie wiesz, jak zareagują, więc zachować bezpieczną odległość.

Nie należy też zrywać roślin (konwalii, jagód itd.) oraz grzybów, lecz należy je zachować w naturalnym środowisku. Nie używaj też źródeł ognia i nie rozpalaj ogniska, gdyż może to doprowadzić do znaczących strat w przyrodzie. Śmierci zbieraj do torebki, którą potem wyrzucisz – mogą być szkodliwe dla zwierząt, a dodatkowo szpecą cały krajobraz.

KAR,f:12019/pixabay