Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego

  • Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego ustanowiono w drodze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 5 września 2019 r., pozycja 1699).
  • Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego stanowi najważniejszy dokument planistyczny dla zachowania unikalnych walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Babiej Góry z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju regionu.
  • Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego jest też planem ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska (kod obszaru: PLH120001) oraz planem ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra (kod obszaru: PLB120011) w części pokrywającej się z obszarem Parku.
  • Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego obowiązuje od dnia 20 września 2019 r. do dnia 19 września 2039 roku – ustanowiono go na 20 lat.
  • fot. krzysztofniewolny / Pixabay